x

Zoek resultaten

Loading...


Wat zijn de Bach Bloesem Remedies?

De Bach Bloesem Remedies zijn genoemd naar dr. Bach, die deze natuurlijke medicijnen ontwikkelde. Hij ontdekte dat stoffen uit wilde bloemen en planten invloed kunnen uitoefenen op hoe mensen in het leven staan. De Bach Bloesem Remedies zijn er dan ook op gericht om negatieve emoties en karaktertrekken om te zetten in een positieve levensinstelling. In totaal zijn er 38 verschillende soorten Bach Bloesem die ieder een eigen uitwerking hebben.

Hoe werkt de Bach Bloesem therapie?

De therapie bestaat uit het innemen van druppels, die zijn opgelost in een beetje water. De druppels zitten in kleine pipetflesjes. De druppels moeten enkele keren per dag worden ingenomen. De Bach Bloesem therapie is erop gericht de cliënt in een goed emotioneel evenwicht te brengen. Voor extreme emoties zijn er de Rescue-druppels en de Rescue-cream, die onmiddellijk gebruikt kunnen worden als zich noodgevallen voordoen.

Vraag gratis een test op straling en verzuring aan!

Om de werkelijke conditie van het lichaam te testen is een urinetest noodzakelijk. Wij bieden u een gratis urinetest die de P-H-waarde meet en daarmee de verzuring in het lichaam registreert. Afhankelijk van de uitslag ontvangt u advies over de behandelwijze.

Naar bovenstaand adres sturen wij een urineflesje die u vervolgends bij ons kunt inleveren, of opsturen naar Valkenswaard anti-aging Centre. U ontvangt vervolgens binnen 14 werkdagen de uitslag.

    Site by QForma Facebook Alliantie Zonnevlecht Sitemap