x

Zoek resultaten

Loading...


Schadelijke gevolgen van straling

Herkent u zich zelf in enkele van de volgende (stille) wensen?

  • Had ik maar de energie die ik eerst had
  • Ik verlang naar nachten doorslapen
  • Ik wil me kunnen ontspannen in mijn huis
  • Een dag zonder hoofdpijn lijkt me heerlijk
  • Ik wil me beter kunnen concentreren.


Het is goed mogelijk dat u dan hoort bij de groeiende groep mensen die elektromagnetische velden van, zendmasten, mobiele telefoons, computers, zendmasten en andere elektronische apparatuur niet kan verdragen.

Mensen kunnen in hun slaap therapeutisch behandeld worden, maar helaas geldt ook het omgekeerde. Gedurende de slaap kunnen storende velden, zoals bijvoorbeeld elektrische en magnetische wisselvelden, geologische stoorvelden - om maar enkele te noemen - het organisme sterker negatief beïnvloeden dan wanneer men wakker is. Als men zich realiseert hoeveel tijd men slaapt (ongeveer een derde deel van het leven) wordt duidelijk, waarom het verwijderen van plaatsgebonden stoorvelden zo belangrijk is. Niet alleen de aarde zelf, maar ook elektrische apparaten, gsm-telefoons, zendmasten en beeldschermen verspreiden straling. Iedereen staat aan die straling bloot, maar op sommige plekken kan deze straling veel hoger zijn dan op andere. Bovendien is de ene mens hier gevoeliger voor dan de andere. Het langdurig bloot staan aan meer of minder hevige straling kan tot klachten leiden als vermoeidheid, spierklachten, angsten, slaapstoornissen, bedplassen en allergieën.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de nabijheid van elektromagnetische straling kan leiden tot een vermindering van de vitaliteit. Dit wordt ook wel ‘elektrostress' of ‘electrosmog' genoemd. Veel voorkomende symptomen van ‘electrosmog' zijn (chronische-) vermoeidheid, slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizingen, gespannenheid en hyperactiviteit bij kinderen. Een aantal veroorzakers van deze elektrostress zijn onder andere radio's, televisies, zonnebanken en andere huishoudenlijke aparaten. Gsm straling een gevaarlijke boosdoener waar we allemaal mee te maken hebben.

GSM straling en electrosmog

Electrosmog en GSM straling is zo slecht voor de gezondheid omdat de natuurlijke biologische frequentie van al het levend organisme wordt aangetast. Deze natuurlijke biologische frequentie wordt de Schumann- resonantie genoemd. Het lichaam kan dit een tijd lang aan, maar daarna volgt er een "langzaamaan ziek-worden".

Een nieuwe studie over de invloed van elektromagnetische velden, zoals gsm-straling, op de gezondheid heeft verontrustende resultaten opgeleverd. Volgens dit onderzoek nemen de schadelijke gevolgen toe naarmate je meer wordt bloodgesteld aan GSM straling.

GSM straling is een onderwerp dat regelmatig terugkomt in de media. Zie bijvoorbeeld het artikel Gsm straling toch schadelijk, dat onlangs werd gepubliceerd door de Telegraaf. 

Straling wegnemen

Elektromagnetische straling blijft toenemen. Daarom is het belangrijk dat u zichzelf kunt beschermen tegen toenemende straling. Eindhoven en Valkenswaard anti-aging Centre adviseren u beschermingsproducten waarmee u nadelige gezondheidseffecten van elektromagnetische straling kunt voorkomen. De elektromagnetische straling zal dan niet, of in mindere mate, uw vitaliteit nadelig beïnvloeden.

Vraag gratis een test op straling en verzuring aan!

Om de werkelijke conditie van het lichaam te testen is een urinetest noodzakelijk. Wij bieden u een gratis urinetest die de P-H-waarde meet en daarmee de verzuring in het lichaam registreert. Afhankelijk van de uitslag ontvangt u advies over de behandelwijze.

Naar bovenstaand adres sturen wij een urineflesje die u vervolgends bij ons kunt inleveren, of opsturen naar Valkenswaard anti-aging Centre. U ontvangt vervolgens binnen 14 werkdagen de uitslag.

    Site by QForma Facebook Alliantie Zonnevlecht Sitemap